Prijave na pripreme za Državnu maturu su u tijeku te se možete prijaviti klikom na POVEZNICU.

Solver nudi usluge usmjeravanja i pripremanja polaznika srednjih škola za pisanje Državne mature kako bi polaznici postigli željeni rezultat na državnoj maturi i u konačnici, upisali željeni fakultet.
Prijave na pripreme odvijaju se u dva roka, u jesenskom i proljetnom roku, kroz određeni broj školskih sati. To bi značilo da će pripreme za Državnu maturu u jesenskom roku trajati od listopada do svibnja pred pisanje ispita Državne mature (predavanja se održavaju 1x tjedno po 2 školska sata), dok će pripreme za proljetni rok trajati od veljače do svibnja, pred pisanje ispita Državne mature (predavanja se održavaju 2x tjedno min. 2 školska sata).

Upisi za jesenski rok priprema za Državnu maturu traju od kolovoza do listopada, dok za proljetni rok traju od prosinca do veljače, pred početak predavanja.
Termini održavanja predavanja bit će organizirani prema dogovoru polaznika i predavača.
Svaki polaznik obvezan je potpisati inicijalni ugovor prije pohađanja predavanja, a prije potpisivanja, svakom polazniku bit će pojašnjena njegova prava i obveze. Ugovor se potpisuje s punoljetnim polaznicima bez i s maloljetnim polaznicima uz prisutnost roditelja ili staratelja.

Solver nudi pripreme za Državnu maturu iz predmeta Hrvatski jezik (+esej), Matematika, Engleski jezik, Njemački jezik, Kemija i Povijest. Klikom na svaki predmet možete dobiti informacije za svaki pojedini predmet i program.

Polaznike pripremamo kroz kontinuirano podučavanje na tjednoj bazi, seminarske zadatke i zadaće te kroz rješavanje oglednih i simulacijskih ispita Državne mature. Od polaznika se očekuje redovito pohađanje predavanja, rješavanje zadataka i zadaća, proaktivnost u nastavi te potpuna predanost programu kako bi se ostvario željeni rezultat na Državnoj maturi.

Napomena: da bi se nastava održavala u listopadu, potreban je minimalan broj od 5 prijavljenih polaznika. U suprotnom, svi prijavljeni će se prebaciti u proljetnu grupu koja započinje s radom u veljači (70 sati, 2x tjedno predavanja u dogovorenom terminu).

Pripreme za državnu maturu HRVATSKI JEZIK (+ESEJ)

€ 152,00

Pripreme za državnu maturu MATEMATIKA

€ 152,00 B razina
€ 172,00 A razina

Pripreme za državnu maturu ENGLESKI JEZIK

€ 152,00  B razina
€ 165,00  A razina

Pripreme za državnu maturu KEMIJA

€ 165,00

Pripreme za državnu maturu NJEMAČKI JEZIK

€ 165,00  A i B razina

Pripreme za državnu maturu POVIJEST

€ 132,00

Pripreme za Državnu maturu iz predmeta HRVATSKI JEZIK (+ESEJ)

Pripreme za Državnu maturu održavat će se u dva roka:
– jesenska grupa (od studenog do svibnja jednom tjedno kroz dva puna sata)
– proljetna grupa (od sredine veljače do svibnja dva puta tjedno kroz dva puna sata)
* Navedene pripreme traju kontinuirano do održavanja ispita Državne mature.

Pripreme traju 70 sati s cijenom predavanja u prosjeku 2,17 € po satu. Ukupna cijena priprema za Državnu maturu iz predmeta Hrvatski jezik (+esej) iznosi 152 € .

Solverov tim nudi mogućnost dogovora s polaznicima oko termina održavanja edukacija. Nužno je naglasiti kako edukacije temeljimo na već provjerenim pitanjima i zadacima s Državne mature.
Nakon upisa željenog programa, Solver s polaznicima potpisuje ugovor o međusobnoj suradnji s ciljem zaštite prava polaznika i Solverovog tima. Ugovor se potpisuje s punoljetnim polaznicima bez i s maloljetnim polaznicima uz prisutnost roditelja ili staratelja.
Našim polaznicima osiguravamo opuštenu atmosferu te mnoštvo znanja, jer Vaš uspjeh, ujedno je i uspjeh Solverovog tima.

Pripreme za Državnu maturu iz predmeta MATEMATIKA

Pripreme za Državnu maturu održavat će se u dva roka:
– jesenska grupa (od studenog do svibnja jednom tjedno kroz dva puna sata)
– proljetna grupa (od sredine veljače do svibnja dva puta tjedno kroz dva puna sata)
* Navedene pripreme traju kontinuirano do održavanja ispita Državne mature.

Pripreme traju 70 sati s cijenom tečaja u prosjeku 2,17 B razina i 2,46 A razina po satu. Ukupna cijena priprema za Državnu maturu iz predmeta Matematika iznosi 152 €  za B razinu te 172 €  za A razinu.

Solverov tim nudi mogućnost dogovora s polaznicima oko termina održavanja edukacija. Nužno je naglasiti kako edukacije temeljimo na već provjerenim pitanjima i zadacima s Državne mature.
Nakon upisa željenog programa, Solver s polaznicima potpisuje ugovor o međusobnoj suradnji s ciljem zaštite prava polaznika i Solverovog tima. Ugovor se potpisuje s punoljetnim polaznicima bez i s maloljetnim polaznicima uz prisutnost roditelja ili staratelja.
Našim polaznicima osiguravamo opuštenu atmosferu te mnoštvo znanja, jer Vaš uspjeh, ujedno je i uspjeh Solverovog tima.

Pripreme za Državnu maturu iz predmeta ENGLESKI JEZIK

Pripreme za Državnu maturu održavat će se u dva roka:
– jesenska grupa (od studenog do svibnja jednom tjedno kroz dva puna sata)
– proljetna grupa (od sredine veljače do svibnja dva puta tjedno kroz dva puna sata)
* Navedene pripreme traju kontinuirano do održavanja ispita Državne mature.

Pripreme traju 70 sati s cijenom tečaja u prosjeku 2,17 B razina i 2,36 A razina po satu. Ukupna cijena priprema za Državnu maturu iz predmeta Engleski jezik iznosi 152 €  za B razinu te 165 €  za A razinu.

Solverov tim nudi mogućnost dogovora s polaznicima oko termina održavanja edukacija. Nužno je naglasiti kako edukacije temeljimo na već provjerenim pitanjima i zadacima s Državne mature.
Nakon upisa željenog programa, Solver s polaznicima potpisuje ugovor o međusobnoj suradnji s ciljem zaštite prava polaznika i Solverovog tima. Ugovor se potpisuje s punoljetnim polaznicima bez i s maloljetnim polaznicima uz prisutnost roditelja ili staratelja.
Našim polaznicima osiguravamo opuštenu atmosferu te mnoštvo znanja, jer Vaš uspjeh, ujedno je i uspjeh Solverovog tima.

Pripreme za Državnu maturu iz predmeta KEMIJA

Pripreme za Državnu maturu održavat će se u dva roka:
– jesenska grupa (od studenog do svibnja jednom tjedno kroz dva puna sata)
– proljetna grupa (od sredine veljače do svibnja dva puta tjedno kroz dva puna sata)
* Navedene pripreme traju kontinuirano do održavanja ispita Državne mature.

Pripreme traju 70 sati s cijenom tečaja u prosjeku 2,36 €  po satu. Ukupna cijena priprema za Državnu maturu iz predmeta Kemija iznosi 165  €.

Solverov tim nudi mogućnost dogovora s polaznicima oko termina održavanja edukacija. Nužno je naglasiti kako edukacije temeljimo na već provjerenim pitanjima i zadacima s Državne mature.
Nakon upisa željenog programa, Solver s polaznicima potpisuje ugovor o međusobnoj suradnji s ciljem zaštite prava polaznika i Solverovog tima. Ugovor se potpisuje s punoljetnim polaznicima bez i s maloljetnim polaznicima uz prisutnost roditelja ili staratelja.
Našim polaznicima osiguravamo opuštenu atmosferu te mnoštvo znanja, jer Vaš uspjeh, ujedno je i uspjeh Solverovog tima.

Pripreme za Državnu maturu iz predmeta NJEMAČKI JEZIK

Pripreme za Državnu maturu održavat će se u dva roka:
– jesenska grupa (od studenog do svibnja jednom tjedno kroz dva puna sata)
– proljetna grupa (od sredine veljače do svibnja dva puta tjedno kroz dva puna sata)
* Navedene pripreme traju kontinuirano do održavanja ispita Državne mature.

Pripreme traju 60 sati s cijenom tečaja u prosjeku 2,75 €  po satu. Ukupna cijena priprema za Državnu maturu iz predmeta Njemački jezik iznosi 165 €  za obje razine.

Solverov tim nudi mogućnost dogovora s polaznicima oko termina održavanja edukacija. Nužno je naglasiti kako edukacije temeljimo na već provjerenim pitanjima i zadacima s Državne mature.
Nakon upisa željenog programa, Solver s polaznicima potpisuje ugovor o međusobnoj suradnji s ciljem zaštite prava polaznika i Solverovog tima. Ugovor se potpisuje s punoljetnim polaznicima bez i s maloljetnim polaznicima uz prisutnost roditelja ili staratelja.
Našim polaznicima osiguravamo opuštenu atmosferu te mnoštvo znanja, jer Vaš uspjeh, ujedno je i uspjeh Solverovog tima.

Pripreme za Državnu maturu iz predmeta POVIJEST

Pripreme za Državnu maturu održavat će se u dva roka:
– jesenska grupa (od studenog do svibnja jednom tjedno kroz dva puna sata)
– proljetna grupa (od sredine veljače do svibnja dva puta tjedno kroz dva puna sata)
* Navedene pripreme traju kontinuirano do održavanja ispita Državne mature.

Pripreme traju 60 sati s cijenom tečaja u prosjeku 2,20 €  po satu. Ukupna cijena priprema za Državnu maturu iz predmeta Povijest iznosi 132 € .

Solverov tim nudi mogućnost dogovora s polaznicima oko termina održavanja edukacija. Nužno je naglasiti kako edukacije temeljimo na već provjerenim pitanjima i zadacima s Državne mature.
Nakon upisa željenog programa, Solver s polaznicima potpisuje ugovor o međusobnoj suradnji s ciljem zaštite prava polaznika i Solverovog tima. Ugovor se potpisuje s punoljetnim polaznicima bez i s maloljetnim polaznicima uz prisutnost roditelja ili staratelja.
Našim polaznicima osiguravamo opuštenu atmosferu te mnoštvo znanja, jer Vaš uspjeh, ujedno je i uspjeh Solverovog tima.