Podijeli:

Važnost ocjene za život svakog djeteta (učenika) ogromna je i utječe na njegovo samopouzdanje i samopoštovanje. Međutim, te ocjene nisu uvijek u očekivanjima samih učenika. Nekada su njima zadovoljni, ali nekada i ne, ocjene budu lošije nego što se očekuje. Ono što je sigurno, nema učenika koji nije dobio barem jedanput lošu ocjenu. Djeca, odnosno učenici, različito reagiraju na lošu ocjenu, neki tome ne pridaju veliku pozornost, a neki se opet osjećaju loše, povrijeđeno i neuspješno. Svakako je bitno da učenik ima i podršku roditelja, koja zapravo ima najveći učinak na učenikovo napredovanje i ispravljanje ocjena, pa samim time i učenje. Odgovornost za ispravljanje loše ocjene treba usuglasiti između roditelja i djeteta, kako što efikasnije ispraviti lošu ocjenu. Na roditelju je da pomogne, a da pritom prati i realizaciju. Najuspješnija je reakcija na lošu ocjenu učenje. To je zapravo jedini način da ispravimo ocjenu i zavisi od samih učenika koliko će truda uložiti u ispravljanju ocjene.

Imati negativnu ocjenu ne znači da u nečemu zaostajete ili da nešto ne znate, već da niste posvetili dovoljno rada i truda određenom nastavnom sadržaju. Ne trebate se oslanjati na činjenicu da je kraj školske godine daleko i da imate dovoljno vremena sve ocjene ispraviti. Nužno je reagirati na vrijeme, da se slične situacije ne dogode. Također, trebate kontinuirano učiti uz provedene nastavne sadržaje kako biste što lakše i efikasnije usustavili i savladali nastavno gradivo. Uz to, svakako je potrebno provjeravati učinak rada i učenja kroz određene kratke provjere i ispite, kako biste sami sebe provjerili jeste li određeno gradivo savladali ili je potrebno još malo truda da se postigne što bolji, ako ne i najbolji rezultat. Ako se ni tada uspjeh i ocjene ne popravljaju, bilo bi poželjno obratiti se ili nastavniku ili ovlaštenim i kvalificiranim osobama za pomoć u vidu instrukcija. Brojni su učenici pomoću instrukcija postigli odlične rezultate i tako podigli razinu učenja i znanja na još veću stepenicu. Odlazak na instrukcije samo je nadogradnja vašeg znanja i usvajanje novih tehnika učenja i poučavanja. Na instrukcijama se nastavno osoblje posvećuje pojedincu i konkretnom gradivu koje stvara problem i ono se tada na različite načine olakšava, tumači i uči. Nije sramota tražiti i obratiti se nekome za pomoć, veća je sramota pasivno gledati i ne poduzimati ništa povodom neuspjeha. I ako učenik dobije lošu ocjenu, to zaista nije tragedija jer postoje brojni načini da se ta loša ocjena popravi i ispravi.

Josip Hrženjak, mag. educ. philol. croat

Josip Hrženjak, suradnik u timu Solvera, titulu magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti stekao je na Filozofskom fakultetu u Osijeku, radno iskustvo stječe kroz stručnu praksu i rad u osnovnoj i srednjoj školi, intenzivno se bavi lekturom radova, knjiga i članaka te gramatikom i jezikoslovljem.